Cennik

 

DZIECI W KAŻDYM WIEKU
ZAPRASZAMY DO ZABAWY:

 

 

 

                           7 dni w tygodniu

1 godzina
zabawy

15 zł

każde kolejne
rozpoczęte 15 min

4 zł

 

Zapraszamy dzieci w wieku 0-12 lat.
Dzieci od 5 roku życia mogą pozostać z animatorem Bajkolandu bezpłatnie
po wykupieniu biletu wstępu.
 

 

 

Przy większej ilości dzieci POPROŚ O RABAT!

DZIECI PROSIMY O WEJŚCIE NA PLAC ZABAW W SKARPETACH, RODZICÓW W SKARPETACH LUB DOMOWYCH KAPCIACH

 

Rodzice i opiekunowie bezpłatnie.

 

Podane ceny zawierają podatek VAT.

 

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

Cennik urodzin w Bajkolandzie >> więcej

Ceny dla grup zorganizowanych >> więcej

 

W ZAKŁADCE ŁAP OKAZJĘ SZUKAJ BILETÓW W PROMOCYJNEJ CENIE

 

 

REGULAMIN

            1. Dzieci przebywające na terenie Centrum Rozrywki muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.

            2. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

            3. Prawni opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na            

                osobach oraz mieniu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

            4. Buty i wierzchnie ubrania dzieci pozostają w szatni.

            5. Na terenie Centrum Rozrywki dzieci chodzą w skarpetkach lub kapciach

            6. Opiekunowie zobowiązani są do zabezpieczenia swego obuwia folią ochronną bądź        

                pozostawienie obuwia w szatni.

           7. Jedzenie oraz picie spożywa się wyłącznie w części barowej oraz salach urodzinowych w    

               trakcie trwania urodzin.

           8. Szatnia Bajkolandu nie przyjmuje na przechowanie rzeczy elektronicznych ani wartościowych

           9. Na terenie Bajkolandu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu

              oraz wprowadzania zwierząt.

          10. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką pracowników

               Centrum Rozrywki (od lat 5).

          11. Opłata za bilet pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi od momentu rozpoczęcia

               korzystania z usługi.

          12. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci w wieku 3-13 lat.

          13. Obowiązuje zakaz wchodzenia na konstrukcję osobom dorosłym oraz dzieciom powyżej 13 lat.

          14. Na terenie całego placu zabaw obowiązuje zakaz wspinania się po siatce osłonowej, zjeżdżalni

              oraz innych elementach umożliwiających wspięcie się na niebezpieczną wysokość.

          15. Dzieci wchodzące na salę zabaw powinny oddać na przechowanie do depozytu lub opiekunom

               wszelkie przedmioty łatwo wypadające z kieszeni, przedmioty ostre oraz okulary.

          16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na terenie Centrum Rozrywki, w

                których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun należy ten fakt niezwłocznie zgłosić

                zaraz po zdarzeniu personelowi bądź w późniejszym czasie w formie pisemnej potwierdzonej

               opinią lekarską.

         17. Wykupienie biletu oraz korzystanie z usług na terenie Bajkolandu jest równoznaczne z

               akceptacją niniejszego regulaminu.

 

           Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 października 2016 r.